3D tulostus

Käytettävänäsi on kaksi erilaista tulostinta, Ultimaker 2+/3 sekä XYZprint. Näiden tekniikat ovat erilaiset. Tulostimia käytettäessä on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta.